/* */

Privacy Verklaring

AVG privacyverklaring Balm academie| 1 april 2020 

Balm academie | Hendrik Figeeweg 3F | 2031 BJ Haarlem | KVK-nummer 67041876

De Balm academie (gevestigd aan de Hendrik Figeeweg – 2031 BJ te Haarlem) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De Balm academie verwerkt de persoonsgegevens die voortkomen uit het gebruik van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens in kwestie:

• Voor- en achternaam

• Geboortedatum

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Overige persoonsgegevens die actief aan ons worden verstrekt, zoals bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

• Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

De Balm academie verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van de betaling ten grondslag van een aangegane overeenkomst betreffende een cursus of lidmaatschap van Balm Connect.

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder ten grondslag van de verkregen toestemming mits door het lid van Balm Connect gegeven tijdens de aanmelding voor een cursus of lidmaatschap van Balm Connect.

• Te kunnen bellen of e-mailen met het lid van Balm Connect indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren ten grondslag van de aangegane overeenkomst betreffende een cursus of lidmaatschap van Balm Connect.

• De leden te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten ten grondslag van de verkregen toestemming mits gegeven tijdens de aanmelding voor een cursus of lidmaatschap van Balm Connect.

• Om goederen en diensten af te leveren ten grondslag van de aangegane overeenkomst betreffende een cursus of lidmaatschap van Balm Connect.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens 

De Balm academie bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij bewaren de volgende gegevens gedurende het termijn waarin wij denken dat het lid kan profiteren van een of meerdere diensten van Balm Connect met de genoemde redenen.

Personalia
Dit stelt ons in staat het lid op persoonlijke wijze te benaderen en terug te refereren naar voorgaand geleverde diensten.

Contactgegevens
Dit stelt ons in staat om contact met het lid op te nemen en te onderhouden.

Overige persoonsgegevens die je actief aan ons hebt verstrekt
Dit stelt ons in staat om het lid conform de persoonlijke voorkeuren van dienst te zijn.

Factureringsgegevens
Dit stelt ons in staat om, bij een nieuwe cursus of lidmaatschap, direct te kunnen factureren.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Balm academie verkoopt de gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met het lid of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die de gegevens van het lid verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. De Balm academie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Het lid heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben alle leden het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door de Balm academie. Het lid heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat houdt in dat het lid bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij beschikken in een computerbestand naar het lid of een ander, door het lid genoemde organisatie, te sturen.

Het lid kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@balm-academie.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Balm academie neemt de bescherming van de gegevens van het lid serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als het lid het idee heeft dat de gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan neemt het lid contact met ons op via info@balm-academie.nl.

Contactgegevens:

Balm academie | BakkeRij – Unit D11 | Hendrik Figeeweg 3F | 2031 BJ Haarlem

06 40 88 79 47 (Marcel Balm)

info@balm-academie.nl

www.samenveranderen.nu


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Balm academie gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Het lid kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan het lid alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

De Balm academie maakt gebruik van Google Analytics cookies. We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met de derde partijen. Dit betekent dat jouw gegevens anoniem worden verwerkt en dat deze dus niet terug te leiden zijn op een individu. We maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Balm academie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Balm academie) tussen zit.

Logo

De Balm academie is in 2017 opgericht door Marcel Balm. KvK-nummer 67041876.

Volg ons op social media

Contactgegevens

Balm academie
BakkeRij – Unit D11
Hendrik Figeeweg 3F
2031 BJ Haarlem

06 40 88 79 47
info@balm-academie.nl